Äger jag mina bilder nu?

september 15, 2022

Vem äger egentligen bilderna som ni fångat? Den ideella upphovsrätten till ett verk ägs alltid av upphovspersonen, det vill säga fotografen. De ekonomiska rättigheterna ägs av Deilig Media.

Upphovsrättslagen är en svensk lag som ger skaparen av ett verk ett automatisk skydd så fort verkets skapats. Lagen ger dig rätt och makt att ha kontroll över hur ditt verk ska offentliggöras, spridas och användas. Du är verkets upphovsperson och äger ensamrätten till verket. Upphovsrättslagen innehåller också den så kallade ideella rätten som innebär att upphovspersonen ska namnges när verket används och att verket inte får användas i kränkande sammanhang eller att någon bearbetar eller manipulerar verket på ett kränkande sätt. Men det finns fler ”rätter” som gör det lätt att göra rätt.

Vad innebär ”användningsrätt”? Som namnet antyder innebär det att du äger rätten att använda bilderna enligt överenskommelse. Det innebär alltså inte att du som köpare av användningsrätten blir ägare av bilderna.

Vad händer om jag använder bilderna på fel sätt? Otillåten användning av bilder kan vara ett allvarligt brott mot upphovsrättslagen, särskilt om det sker i kommersiellt syfte. Därför vill vi på Deilig Media alltid vara tydliga med vad som gäller.

 

Vad inkluderas i Deilig Media´s standardrättigheter?

Du får:

 • Använda bilderna i syfte att marknadsföra din egen verksamhet.
 • Lägga ut bilderna på sociala medier förutsatt att du anger Deilig Media (och gärna även fotografen) som bildkälla där det är möjligt.

Du får inte:

 • Nyttja bilderna i annat syfte än att marknadsföra ditt företag eller din produkt. Till exempel får du EJ använda bilderna som en generell del av en kampanj eller annan hemsida.
 • Sälja eller dela bilderna vidare till tredje part utan Deilig Media´s godkännande.
 • Förändra eller förvanska bilderna utan fotografens godkännande.

Kan jag köpa gamla bilder som tagits för ett annat företags / persons räkning? För detta krävs ett godkännande från den ursprungliga beställaren. När du har fått det godkänt kan du köpa dem som Arkivbilder av Deilig Media.

Om jag vill använda bilderna på annat sätt? Då kan du köpa vad vi kallar en Fri användningsrätt. Kontakta oss för prislista.

 

Vad inkluderas i Fri användningsrätt?

Du får:

 • Använda bilderna fritt i din egen verksamhet, utan tidsbegränsning.
 • Distribuera bilderna till tredje part utan deilig Medias medgivande.
 • Upplåta användningsrätten till tredje part utan Deilig Media´s medgivande.

Du får inte:

 • Ange dig själv eller någon annan än Deilig Media och fotografen som skapare av bilden.
 • Förändra eller förvanska bilderna utan fotografens godkännande.
 • Sälja användningsrätten vidare till tredje part utan Deilig Media´s godkännande.

 

Frågor? Här är ingen fråga dum, och vi – vi finns bara ett samtal bort.

Så var det det där med kakor

Denna webbplats använder cookies för att få statistik över besöksantal via Google Analytics. Vi sparar ingen personlig data såvida du inte köper något i vår webshop. Då sparas dina kontaktoch adressuppgifter  uppgifter så vi kan expidera din order. Klickar du okey så bekräftar du att du tagit del av denna information.

Tack för din uppmärksamhet